Bez umawiania i czekania- w Auto Gent to możliwe!                  Bez umawiania i czekania- w Auto Gent to możliwe!                  Bez umawiania i czekania- w Auto Gent to możliwe!                  Bez umawiania i czekania- w Auto Gent to możliwe!                 

Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Stary zużyty akumulator 1

Akumulator jest jedną z części samochodowych, które z czasem się zużywają i wymagają wymiany. Najczęściej stosowanymi są akumulatory żelowe, kwasowo-ołowiowe i ołowiowe. W każdym z nich występują substancje, które po wycieku stanowią zagrożenie dla środowiska. Jednym z najgroźniejszych źródeł skażeń zawartych w akumulatorach jest kwas siatkowy, silnie żrąca substancja, która po przedostaniu się z akumulatorów do środowiska mogłaby zakwasić glebę do stopnia uniemożliwiającego rozwój roślin czy wodnego ekosystemu.  W akumulatorach samochodowych można znaleźć również ołów – metal ciężki, szkodliwy dla środowiska naturalnego i wszystkich organizmów żywych.  Aby zawarte w akumulatorach samochodowych substancje nie zanieczyściły środowiska, należy odpowiednio je zutylizować lub poddać specjalnemu recyklingowi.

Czytaj też: Jak i gdzie prawidłowo przechowywać opony?

 

Jak zutylizować akumulator?

Istnieje kilka możliwości, aby pozbyć się zużytego akumulatora samochodowego chroniąc tym samym środowisko. Pierwszą z nich jest możliwość oddania akumulatora do firmy, która zajmuje się specjalistyczną utylizacją odpadów tego typu. Często firmy oferują bezpłatny odbiór baterii od klienta. Warto jednak sprawdzić wiarygodność firmy oraz czy posiada zgody na zbiórkę i recykling tego typu odpadów.  W każdej gminie obowiązkowo powinien znajdować się PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych– jest to kolejne miejsce, do którego bezproblemowo możemy oddać zużyty akumulator samochodowy. Stary akumulator samochodowy  można również oddać w sklepie lub serwisie, przy okazji zakupu nowej baterii do samochodu . Jest to najpopularniejsza metoda, nie wymaga dodatkowych opłat czy formalności. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć zużytą baterię nieodpłatnie. W momencie zakupu nowego akumulatora, w przypadku nie przyniesienia zużytego na wymianę, należy uiścić opłatę depozytową o wysokości 30 złotych. Bardzo często samorządy miejskie i gminne we współpracy z organizacjami ekologicznymi cyklicznie organizują zbiórki, podczas których można oddać sprzęt elektryczny, a także zużyte baterie rozruchowe.